Právne poradenstvo v našej obci

Občianske združenie „Právnici blízko k Vám“ oznamuje, že v našej obci dňa 26. 3.  2014 od 13.00 do 13.45  v priestoroch obecného úradu  poskytne bezplatnú právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každého občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď. Využite túto príležitosť a nechajte si bezplatne poradiť odborníkmi. Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, vypýtajte si na obecnom úrade telefónny kontakt na právnika, ktorý Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonickej komunikácie.

 

 

 

 

Kategoria: