Povinnosť registrácie ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, príslušná podľa § 8 Zákona č. 39/2007  Z.z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na základe aktuálnej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO / afrického moru ošípaných/ tak v domácich chovoch ako aj v populácii diviakov  dôrazne žiada občanov, ktorí chovajú ošípané, s cieľom upozorniť ich na povinnosť registrácie takéhoto chovu a dodržiavaniu biologickej ochrany chovov.

 Upozorňujeme  občanov na riziká nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov / internet, inzeráty /

tlačivo na registráciu je v prílohe /sites/default/files/registracia_chovu_1_ks_os-priloha_c1_1_0.pdf

Termín : do 23.10.2020

V prípade nesplnenia povinnosti registrácie sa pristúpi k udeleniu sankcií, prípadne k utrateniu zvieraťa.


 

Subor: 

Kategoria: