Pošta Slavnica oboznamuje občanov s prijatými opatreniami

Pri doručovaní zásielok, výplate dôchodku musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia, tzn. adresát musí byť vybavený od 15.3.2021 respirátorom FFP2 a vlastným perom. V prípade, ak adresát nie je vybavený respirátorom FFP2, poštový doručovateľ nie je povinný zásielku, dôchodok doručiť. Adresátovi zanechá v domovej schránke oznámenie o uložení zásielky. Tak isto platí od 15.3.2021 pri návšteve pošty povinnosť použitia respirátora FFP2. Prosíme o dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení.

Vedúca pošty Slavnica

Kategoria: