Poplatok za komunálny odpad zníženie - odpustenie

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v zmysle VZN Obce Kameničany, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Kameničanoch do 28. februára 2019 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku si môžete stiahnuť tu: /sites/default/files/ziadost_o_odpustenie_do_2019_0.docx

Ohlásenie vzniku, zmien a zániku poplatkovej povinnosti si môžete stiahnuť tu: /sites/default/files/ohlasenie_ko_dso_fo_1.docx

Kategoria: