Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 v zmysle VZN Obce Kameničany, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Kameničanoch do 30. apríla 2018 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku si môžete stiahnuť tu:

Ohlásenie vzniku, zmien a zániku poplatkovej povinnosti si môžete stiahnuť tu:

 

Subor: 

Kategoria: