PD Bolešov - výdaj naturálií

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že v dňoch 27.1.2022 a 28.1.2022 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. a dňa 29.1.2022 v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Obilie bude pripravené vo vreciach po 50 kg to zn., že nebude potrebné nosiť si vrecia a ani ich plniť. Vopred sa treba rozhodnúť, či si rozdiel oproti nároku doplatíte do celého vreca, alebo zbytok ponecháte do budúceho roka. Doplatok bude 0,20 eur za 1 kg obilia. Taktiež treba zaplatiť 1€ za každé vrece.

Príklad: Máte nárok 37 kg - doplatíte si 13 kg po 0,20 € čo je 2,60€, plus 1€ za vrece. Potom dostaneme 50kg obilia.

Pri vstupe do areálu PD Bolešov je nutné použiť respirátor a udržovať bezpečný odstup od iných osôb !!!

Kategoria: