Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27. 08. 2019 od 7:30 h do 13:30 h

oznamujeme Vám,že  27. 08. 2019 od 7:30 h  do 13:30 h

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM EIC 24ZSS741158000J (Kameničany)  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD").

Subor: 

Kategoria: