Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 23.02.2021 07:30 do: 23.02.2021 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci
uvedené v prílohe

Subor: 

Kategoria: