Oznam o zmene ceny stočného

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová
oznamuje svojim zákazníkom – producentom odpadovej vody, že na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a rozhodnutia
úradu pre reguláciu sieťových odvetví,  od 20. januára 2021
pristúpila k úprave ceny stočného zo sumy 0,97 € za m3 na sumu
1,12 € za m3 vrátane DPH.

Kategoria: