Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

 

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE

O D V O L Á V A 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásmev územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 17. augusta 2015 09:00 hod.

Subor: 

Kategoria: