Odpočty vodomerov od 19.1.2023

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od štvrtku 19. januára 2023 sa začnú vykonávať odpočty vodomerov  z dôvodu zmeny ceny vody.
Stav vodomeru môžete nahlásiť aj na číslo telefónu 042 444 02 86, alebo cez webovú stránku www.povs.sk.

 

Kategoria: