Odhalenie sochy v rekreačnej zóne

Dňa 11. 4. 2015 sme v rekreačnej zóne pri ihrisku odhalili drevenú sochu ako súčasť projektu „Modernizácia rekreačnej zóny“, ktorý sme realizovali v roku 2014 z eurofondov cez MAS Vršatec. Za pekného počasia sme sa zišli možno v menšom počte než sme očakávali, ale tí ktorí prišli si odniesli pekný zážitok, či už z vystúpenia nášho občana p. Minárecha, ktorý zahral mnoho melódií na vlastnoručne zhotovených píšťalách a fujare. Čas pri opekačke nám spestril hudobný doprovod p. Pavla Tichého. Fotografie si môžete pozrieť v Galérii obrázkov.

Kategoria: