Mikuláš 5. 12. 2020

Oznamujeme rodičom a deťom do 12 rokov, že sa tradičné mikulášske posedenie na Obecnom úrade tento rok neuskutoční pre opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19.

Napriek tomu má pre deti Mikuláš pripravené balíčky. Mikuláš ich bude rozdávať túto sobotu, 5. 12. 2020 od 15 do 17 hodiny.

Prosíme rodičov, aby v tomto čase čakali na Mikuláša pred svojimi obydliami a prevzali si balíčky na ulici.

Mikuláš pôjde od autobusovej zastávky smerom na hlavnú cestu a vráti sa späť do dediny.

Kategoria: