Lekárska pohotovosť Nsp Ilava

Vážení spoluobčania,

po opakovaných rokovaniach predstaviteľov samospráv , vyššieho územného celku v Trenčíne a lekárov sa podarilo zabezpečiť riadne fungovanie lekárskej pohotovosti v priestoroch Nsp Ilava na centrálnom prijme  v rovnakom režime a čase ako funguje detska pohotovosť na poliklinike v Dubnici a to cez pracovné dni od 15.30 hod do 22.00 hod a v sobotu a nedelu , prípadne štátne sviatky od 07.00 hod do 22 hod.

Po 22 hodine bude prvá pomoc pri menej závažnejších stavoch poskytovaná v Trenčíne a Považskej Bystrici a pri závažných stavoch zaistí starostlivosť rýchla záchranná služba fungujúca nepretržite na linke 155.

Kategoria: