Kúpele Trenčianske Teplice

ponúkajú:

- vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
- zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné, platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým    pobytom v danom meste
- vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov) aj pre občanov našej obce Kameničany

Subor: 

Kategoria: