Kontrola bezpečnosti elektrických zariadení

Oznamujeme občanom, že v dňoch 2.2.2024 až 6.2.2024 bude vykonávaná členmi tímu Západoslovenské elektrické revízie
preventívna kontrola bezpečnosti elektrických zariadení rodinných domov, firiem a podnikateľov.
Všetky elektrické zariadenia by mali byť v pravidelných intervaloch revidované, aby sa zistilo, či je ich prevádzka bezpečná a nehrozí priame nebezpečie ich používaním. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidelnosti kontrol a revízií nesie prevádzkovateľ daného elektrického zariadenia, preto žiadame občanov, aby zvážili vstup do svojich objektov povereným pracovníkom pre objasnenie danej kontroly a jej prínosu.
Mená pracovníkov:
Matej Parížek, Katarína Dobrovičová, Norbert Drabiščák
Kontakt v prípade záujmu – 0902 926 528

Kategoria: