Kanalizácia - rozkopávkové práce v obci

Vážení spoluobčania,

 

oznamujeme Vám, že spoločnosť STRABAG prostredníctvom firmy BRAAND Group, s.r.o. Liptovský Mikuláš pokračuje s rozkopávkovými prácami v rámci projektu „Odkanalizovanie mikroregiónuVlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, ktorú zastrešuje Regionálna vodárenská spoločnosť Nemšová.

 

V tejto etape sa bude realizovať stoka B na ulici od kúta po kaplnku, od

súpisného čísla 83 po súpisné číslo 108.

 

Oznamujeme preto občanom dotknutej ulice, že sú na obecnom úrade pripravené zmluvy o budúcich zmluvách k pripojeniu na kanalizáciu, ktoré je potrebné prísť podpísať v čase úradných hodín na obecný úrad.

Pracovníci spoločnosti BRAAND Group dohodnú s každým vlastníkom nehnuteľnosti presné určenie miesta pripojenia, preto Vás žiadame o ústretovosť a vzájomnú komunikáciu s realizátormi.

 

Žiadame občanov - majiteľov vozidiel, aby neparkovali na verejne prístupových komunikáciách v obci a taktiež na chodníkoch, nakoľko tieto vozidlá prekážajú a obmedzujú zvýšenú premávku stavebných mechanizmov a vozidiel, ktoré zabezpečujú realizáciu stavebných prác na odkanalizovaní obce.
Žiadame občanov, aby tento
zákaz rešpektovali 24 hodín denne, počas pracovných dní a víkendov.

 

Kategoria: