Kanalizácia - rozkopávkové práce v obci

Vážení spoluobčania,

 

oznamujeme Vám, že od 20. 2. 2017 začne spoločnosť STRABAG prostredníctvom firmy

 

BRAAND Group, s.r.o. Liptovský Mikuláš s rozkopávkovými prácami v rámci projektu

 

„Odkanalizovanie mikroregiónuVlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, ktorú zastrešuje

 

Regionálna vodárenská spoločnosť Nemšová.

 

V tejto etape sa bude realizovať stoka R4 na ulici od autobusovej zastávky po hlavnú

cestu,od súpisného čísla 45 po súpisné číslo 124. Rozkopávkové povolenie je vydané do

konca marca 2017.

 

Oznamujeme preto občanom dotknutej ulice, že sú na obecnom úrade pripravené zmluvy o

budúcich zmluvách k pripojeniu na kanalizáciu, ktoré je potrebné prísť podpísať v čase úradných

hodín na obecný úrad.

 

Pracovníci spoločnosti BRAAND Group dohodnú s každým vlastníkom nehnuteľnosti presné

určenie miesta pripojenia, preto Vás žiadame o ústretovosť a vzájomnú komunikáciu s

realizátormi.

 

Žiadame občanov - majiteľov vozidiel, aby neparkovali na verejne prístupových

komunikáciách v obci a taktiež na chodníkoch, nakoľko tieto vozidlá prekážajú a obmedzujú

zvýšenú premávku stavebných mechanizmov a vozidiel, ktoré zabezpečujú realizáciu stavebných

prác na odkanalizovaní obce.


Žiadame občanov, aby tento zákaz rešpektovali 24 hodín denne, počas pracovných dní a

víkendov.

Kategoria: