Kanalizácia - rozkopávkové práce v obci

Vážení spoluobčania,

 

oznamujeme Vám, že od dnešného dňa začala spoločnosť STRABAG prostredníctvom firmy BRAAND Group, s.r.o. Liptovský Mikuláš s rozkopávkovými prácami v rámci projektu „Odkanalizovanie mikroregiónuVlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, ktorú zastrešuje Regionálna vodárenská spoločnosť Nemšová.

V 1. etape budú práce prebiehať na ulici Važina a Kút prepojenie na štrkovňu. Rozkopávkové povolenie je vydané do konca januára 2017. Práce začínajú na týchto uliciach preto, aby v zimnom období bola čo najmenej rozkopaná obec.

Oznamujeme preto občanom dotknutých ulíc, že sú na obecnom úrade pripravené zmluvy o budúcich zmluvách k pripojeniu na kanalizáciu, ktoré je potrebné prísť podpísať v čase úradných hodín na obecný úrad.

Pracovníci spoločnosti BRAAND Group dohodnú s každým vlastníkom nehnuteľnosti presné určenie miesta pripojenia, preto Vás žiadame o ústretovosť a vzájomnú komunikáciu s realizátormi.

 

Žiadame občanov - majiteľov vozidiel, aby neparkovali na verejne prístupových komunikáciách v obci a taktiež na chodníkoch, nakoľko tieto vozidlá prekážajú a obmedzujú zvýšenú premávku stavebných mechanizmov a vozidiel, ktoré zabezpečujú realizáciu stavebných prác na odkanalizovaní obce.
Žiadame občanov, aby tento zákaz rešpektovali 24 hodín denne, počas pracovných dní a víkendov.

Kategoria: