Kamerový systém v našej obci

Na konci apríla 2015 bola Ministerstvom pôdohospodárstva vyhlásená výzva na vybudovanie kamerového systému v obciach. Do tejto výzvy sme sa prihlásili a prostriedky nám boli odsúhlasené. V mesiacoch september a október prišlo k samotnej realizácii a dolaďovaniu kamerového systému. V mesiaci december nám boli prostriedky refundované. Kamerový systém monitoruje prístupové  komunikácie do obce, verejné priestranstvá patriace obci ako aj samotný stred obce. Kamerový systém bude slúžiť výlučne na riešenie prípadného vandalizmu v obci, zamedzeniu a odhaleniu nelegálnych skládok a v prípade krádeží na odhalenie podozrivých osôb a vozidiel v obci. Najväčším prínosom bude ak sa spomenuté udalosti neudejú vôbec.  

Kategoria: