Informovanie občanov na povinnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu