HODY 2015

Vážení spoluobčania,

pozývame Vás na slávenie hodových slávností v dňoch 4. - 5. 7. 2015 v našej obci Kameničany.

Kategoria: