HODY 2011

Dňa 3. 7. 2011 opäť budú v našej obci HODY. Pri tejto príležitosti sa bude konať o 10.30 svätá omša a po nej vysviacka zrekonštuovanej budovy obecného úradu. Po sv. omši bude výstava dobových hospodárskych predmetov. Popoludní o 14. hodine  bude na ihrisku tradičný  futbalový turnaj, od 15. hodiny volejbalový a tenisový program pre mládež. Vo večrných hodinách organizuje Jednota dôchodcov Kameničany v letnom kultúrnom stánku tanečnú zábavu so začiatkom o 19. hodine, na ktorú všetkých pozývame.

 

Kategoria: