Faktúry 12/2018

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady    
2018000169 Vida XL, IČO: 41200581,   ,  lopata na sneh 51,99 9855039586 23.11.2018/29.11.2018 / 23.11.2018/26.11.2018    
2018000170 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné cint. 39,74 2180061298 29.11.2018/11.12.2018 / 26.11.2018/12.12.2018    
2018000171 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné LKS 5,84 2180061299 29.11.2018/11.12.2018 / 26.11.2018/12.12.2018    
2018000172 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné OU 15,19 2180061300 29.11.2018/11.12.2018 / 26.11.2018/12.12.2018    
2018000173 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 118,80 0001811031 30.11.2018/07.12.2018 / 27.11.2018/12.12.2018    
2018000174 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,   ,  noviny MY 35,00 0201905788 01.12.2018/08.12.2018 / 22.11.2018/12.12.2018    
2018000175 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 322,45 0020181307 01.12.2018/15.12.2018 / 30.11.2018/12.12.2018    
2018000176 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 94,61 2018043783 01.12.2018/17.12.2018 / 30.11.2018/12.12.2018    
2018000177 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 33,59 8221937327 01.12.2018/18.12.2018 / 01.12.2018/18.12.2018    
2018000178 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 157,80 3040004205 01.12.2018/17.12.2018 / 01.12.2018/12.12.2018    
2018000179 Happex s.r.o., IČO: 46477918,   ,  IT práce 480,00 0002018033 08.12.2018/11.12.2018 / 03.12.2018/12.12.2018    
2018000180 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   ,  kanc. papier, vešiak 43,98 0018055867 10.12.2018/20.12.2018 / 06.12.2018/12.12.2018    
2018000181 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8223054538 11.12.2018/27.12.2018 / 07.12.2018/12.12.2018    
2018000182 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 1,76 0081340244 11.12.2018/20.12.2018 / 07.12.2018/12.12.2018    
2018000183 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  ver.osvetlenie 580,56 0002018772 11.12.2018/22.12.2018 / 08.12.2018/12.12.2018    
2018000184 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 120,00 0002018047 12.12.2018/24.12.2018 / 10.12.2018/19.12.2018    
2018000185 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,   ,  služby technika PO 199,20 0000022018 14.12.2018/31.12.2018 / 14.12.2018/19.12.2018    
2018000186 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  int. Orange 7,49 0270623309 17.12.2018/30.12.2018 / 16.12.2018/19.12.2018    
2018000187 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 118,80 0001812015 18.12.2018/23.12.2018 / 13.12.2018/19.12.2018    
2018000188 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potr. 33,41 0020180910 18.12.2018/01.01.2019 / 18.12.2018/19.12.2018    
2018000189 3Wslovakia, IČO: 36746045,   ,  aktualizácia virt. cintorín 19,68 0020180607 19.12.2018/02.01.2019 / 19.12.2018/19.12.2018    
2018000190 JOVES - Jozef Veselý, IČO: 44630816,   ,  skrina do kancelárie OÚ 410,00 0000072018 21.12.2018/10.01.2019 / 21.12.2018/31.12.2018    
2018000191 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 59,80 2018043844 27.12.2018/02.01.2019 / 19.12.2018/30.12.2018    
2018000192 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020180022 27.12.2018/10.01.2019 / 27.12.2018/31.12.2018    
2018000193 Marcela Zahradníčková Kopyto, IČO: 51837790,   ,  strava ukončenie 120,00 0000201841 21.12.2018/31.12.2018 / 21.12.2018/30.12.2018    
2018000194 STES spol. s.r.o., IČO: 36326968,   ,  revízia plyn 180,00 0000018248 31.12.2018/30.12.2018 / 17.12.2018/    
2018000195 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,   ,  vedenie účtu CP 43,80 0017022018 31.12.2018/18.12.2018 / 18.12.2018/13.12.2018    
2018000196 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 112,20 0001812047 27.12.2018/06.01.2019 / 13.12.2018/    
2018000197 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 33,59 8223983368 31.12.2018/18.01.2019 / 31.12.2018/    
2018000198 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 248,55 0020181335 31.12.2018/15.01.2019 / 31.12.2018/    
2018000199 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE VO HL. CESTA 13,00 7201695027 31.12.2018/29.01.2019 / 31.12.2018/    
2018000200 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE kaplnka 7,66 7201695030 31.12.2018/29.01.2019 / 31.12.2018/    
2018000201 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE OU 87,98 7201692030 31.12.2018/29.01.2019 / 31.12.2018/    
2018000202 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8225096928 31.12.2018/23.01.2019 / 07.01.2019/    
2018000203 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,72 0081340244 31.12.2018/21.01.2019 / 31.12.2018/    
2018000204 TORIO PLUS, s.r.o., IČO: 50456652,   ,  vývoz plastov 106,08 0000211218 31.12.2018/28.01.2019 / 14.01.2019/    

 

Kategoria: