Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID – 19

Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID – 19  sa v našej obci  bude konať iba jeden deň a to

                v nedeľu 8. novembra 2020 od 8.00 hod do 20.00 hod. Miestom testovania bude Letný kultúrny stánok.

12.00 - 12.45   Prestávka na obed

17.00 - 17.30   Prestávka na večeru

Posledný odber bude vykonaný o 19.30hod.

So sebou si zoberte Občiansky preukaz a deti od desať rokov kartičku poistenca.

Testovať sa bude v poradív akom prídete na odberné miesto. Treba dodržiavať dvojmetrové odstupy a hygienické opatrenia.

Na testovanie sa treba dobre obliecť, pretože sa čaká vonku a tiež na výsledky sa bude čakať vonku.

Na stránke obce môžete sledovať ON LINE kameru, ktorá poskytne aktuálne zábery na miesto testovania a jeho okolie.

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút. 

Priebeh testovania:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. 

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 – dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Je potrebné, aby mal so sebou kartičku poistenca.  

Na odber budú ľudia prichádzať podľa abecedy, prípadne podľa ulíc, podľa určeného časového harmonogramu na základe určenia starostu/primátora tak, aby naraz na jednom mieste nebolo príliš veľa ľudí. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozstupy.

Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré ešte neboli testované. Kde to podmienky dovolia, bude sa testovať v exteriéri. Postup osôb na odbernom mieste bude jednosmerný.

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu  o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.

Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým obyvateľom na najbližšom odberovom mieste. Žiadame občanov, aby  prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.

Testovanie prebehne za prísnych hygienických opatrení. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru, mestská, či obecná polícia, príslušník ozbrojených síl.

Prosíme o zhovievavosť a ústretovosť. Ďakujeme za pochopenie

Kategoria: