Dianie v obci mojimi očami

Vážení spoluobčania , čas plynie veľmi rýchlo a tak po dňoch slávnostných, vianočných a sviatočných , prichádzajú dni všedné.
Ako novozvolený starosta sa denne oboznamujem s úlohami súvisiacimi s funkciou starostu . Všetci vieme, že funkciu vykonávam na pol úväzku. Takto je to dané v štatúte obce a reči , že keď budeme mať nad 500 obyvateľov, môže isť starosta na plný úväzok nie sú pravdivé . Bolo by to prejedanie si financií . So svojim zamestnávateľom som dohodnutí na uvoľňovaní pre potreby obce. Taktiež som v stálom spojení s obecným úradom , či už telefonicky alebo mailom . To ako sa s tým vysporiadam je na mne a Vy mi zato vystavíte účet.
Teraz k aktuálnemu dianiu .
Vieme , že prebieha prestavba obecného úradu , ktorá sa blíži ku koncu. Taktiež sme sa prihlásili do Výzvy č.4 MAS Vršatec na rekonštrukciu miestnych komunikácii a dobudovanie chodníka , od prechodu na hradskej ku chodníku, ktorý dnes konči v časti dedina . Cesta by sa mala opravovať od zastávky SAD až po hranicu so Slavnicou , pričom od zastavanej časti okolo novostavieb sa bude rozširovať na 5,5 m. Času na zrealizovanie žiadosti , vypracovanie projektu , dodávateľa diela , vybavenie stavebného povolenia bolo veľmi málo. Preto sa chcem poďakovať aj bývalému starostovi p. Štefancovi za pomoc a aj všetkým poslancom  zato , že sme zbytočne nenaťahovali čas a potrebné veci riešili vecne. Teraz len verme , že to budeme môcť zrealizovať.
Spúšťame aj oficiálne stránky obce . Je to preto aby sme mohli aj takouto formou komunikovať a informovať občanov o aktuálnom dianí. Postupne tam budeme dopĺňať všetky potrebné dokumenty a aj zo zákona vyplývajúce povinnosti o zverejňovaní zmlúv a zákaziek.
Chceme tiež oživiť hasičsky zbor, skrášliť obec, pomôcť futbalu a komunikovať s občanmi.
Určite sa stretneme  na verejnom stretnutí, keď skolaudujeme obecný úrad.