Detské ihriská sú otvorené. Buďte zodpovední!


 

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 7.5. 2020 môžu byť využívané detské ihriská. Obec Kameničany žiada všetkých rodičov a osoby sprevádzajúce deti na ihrisku, aby boli zodpovední pri dodržiavaní podmienok využívania ihrísk počas pandémie COVID -19.

IHRISKO BUDE OTVORENÉ od 6.6. 2020   PREVÁDZKOVÁ DOBA od 9.00 – 19.00 hod.

  DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH OPATRENÍ NA  DETSKOM    IHRISKU:

 -   obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí – rodičia by mali zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov

-    povinnosť nosenia rúšok, s výnimkou detí do 2 rokov

-   rodičia alebo osoby, ktoré deti sprevádzajú musia zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali

-   rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti musia mať so sebou prostriedok  na dezinfekciu rúk

 

Obec Kameničany bude vykonávať dezinfekciu denne pred otvorením.

Pieskovisko nebude sprevádzkované, preto žiadame rodičov, aby deti na pieskovisko nechodili!

Kategoria: