Celoplošné testovanie v obci Kameničany dňa 1. 11. 2020

Plán testovania v Kameničanoch - 1. 11. 2020 (nedeľa)
07.00 - 09.30 h: občania od súp. č. 1 do č. 36
09.30 - 12.00 h: občania od súp. č. 37 do č. 67
12.00 - 13.00 h  prestávka
13.00 - 15.30 h: občania od súp. č. 68 do č. 109
15.30 - 18.00 h: občania od súp. č. 110 do č. 140
18.00 - 20.30 h: občania od súp. č. 141 do č. 226
20.30 - 21.30 h: občania od súp. č. 227 do č. 251

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID – 19 sa v našej obci  bude konať iba jeden deň a to  v nedeľu 1. novembra 2020. Uskutoční sa v čase od 7.00 hod do 22.00 hod.  

Posledný odber bude vykonaný o 21.30 hod.

Miesto testovania bude Letný kultúrny stánok.

So sebou si zoberte občiansky preukaz a deti od desať rokov kartičku poistenca .

Treba dodržiavať dvojmetrové odstupy a hygienické opatrenia.

Na testovanie sa treba dobre obliecť, pretože sa čaká vonku a tiež na výsledky sa bude čakať vonku.

Prosíme o zhovievavosť a ústretovosť.

Za pochopenie ďakujeme.

Aktuálnu situáciu pri testovacom mieste si môžete pozrieť tu:
https://covid19.maxnet.sk:5443/WebRTCAppEE/play.html?name=837336529406111868499075

 

Prosíme, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené v mieste Vášho trvalého bydliska.
● Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov.
● Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
● Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
● Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
● Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE
● Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.
● Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
● Vypíšete formulár potrebný na registráciu.
● Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.
● Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.
● Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
● Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY
● Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
● Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
● Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
● Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
● Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
● Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?
● V prípade negatívneho výsledku testu je odporúčané opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní.
● Ak Váš test bude pozitívny, čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

Informácie k celoplošnému testovaniu obyvateľov na ochorenie COVID-19 boli doručené do poštových schránok.

Doplňujúce informácie: https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-na-covid-19/

 

Kategoria: