3. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku regiónu Vršatec.

Obec Bohunice vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku regiónu Vršatec. Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu MAS Vršatec, vyplnením prihlášky na miestnom obecnom (mestskom) úrade (prihláška môže byť doručená i elektronicky) a doručením vzorky súťažnej pálenky do stredy 7.októbra 2015 – 16:30 hod. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, ostatné ovocné destiláty a ostatné alko nápoje. Bližšie informácie nájdete na  www.obecbohunice.sk.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 11. októbra 2015 o 14:00 hod. v kaštieli v Bohuniciach.

Pre výhercov sú pripravené vecné ceny, a počas vyhodnocovania je pripravený zaujímavý sprievodný program.

Subor: 

Kategoria: