Harmonogram vývozu odpadov v roku 2017

Mesiac / 2017 Komunálny odpad Plasty Sklo
Január 09.01. 23.1.   23.01.  
Fabruár 06.02. 20.02.   20.02 x
Marec 06.03. 20.03.   20.03.  
Apríl 03.04. 18.04.   18.04. x
Máj 02.05. 15.05. 29.05. 15.05.  
Jún 12.06. 26.06.   26.06. x
Júl 10.07. 24.07.   24.07.  
August 07.08. 21.08.   21.08. x
September 04.09. 18.09.   18.09.  
Október 02.10. 16.10. 30.10. 23.10. x
November 13.11. 27.11.   20.11.  
December 11.12. 27.12.   18.12. x