Život v obci

Prispejte peknými fotografiami !

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, aby prispeli peknými fotografiami do zbierky fotografií z našej obce, zo života občanov v obci a historickými fotografiami. Fotografie budú použité na výstavu, ktorá sa zrealizuje v nedeľu dňa 8. júla 2012 a najkrajšie fotografie budú použité do kalendára pri príležitosti 820 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Kategoria: 

Schválený prokekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Dňa 21. 3. 2012 v priestoroch kancelárie MAS Vršatec v Hornej Súči došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 89 689,63 eur medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Ing. Vadimom Harajom, generálnym riaditeľom a obcou Kameničany, zastúpenou Igorom Daškom, starostom obce.

Kategoria: 

Ponuka voľného pracovného miesta

Spoločnosť COOP Jednota Trenčín nás oslovila o pomoc pri hľadaní vedúcej a zástupkyne vedúcej do našej predajne v Kameničanoch na 30 hodinový pracovný úväzok na týždeň s termínom nástupu ihneď, alebo dohodou.

Informácie o voľnom pracovnom mieste na č.t. 032/7481334, alebo písomná žiadosť s profesijným životopisom zaslať na adreasu:

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Život v obci