Počet obyvateľov obce Kameničany : 546
Z toho počet mužov: 268
Z toho počet žien: 278


Predproduktívny vek / 0 – 15 rokov /: 84
Z  toho chlapci: 47
Z  toho dievčatá: 37


Produktívny vek / nad 15 rokov /: 462
Z  toho  muži: 221
Z  toho  ženy: 241
 

Údaje sú zo dňa 31. 12. 2016