Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je elektronická adresa na doručenie oznámenia:    obecnyurad@kamenicany.sk

Kategoria: